03 Кросворди-Кроссворды

 Про самі кросворди : історія виникнення, різновиди можна прочитати на різноманітних сайтах. Ми у себе хочемо створити систему змагань, в основному для учнів та студентів. За наявності достатньої кількості бажаючих інших категорій – і для них. Тому – короткий екскурс про змагання, в яких доводилося брати участь та роздуми про принципи проведення майбутніх змагань.  Все почалося в далекому 1977 році. На сторінках газети «Комсомолець Запоріжжя» проходив щомісячний конкурс розв’язування кросвордів українською мовою. Мені вдалося стати переможцем одного з місяців.  З цього конкурсу я для себе я взяв два моменти : система заліку ( рахуються правильні відповіді та віднімається кількість неправильних – це потребує серйозного відношення до розв’язку та відбиває бажання писати навмання)., використання кросвордів складених учасниками ( в залік учаснику йшов результат кращого розв’язувача його кросворда – але в даному випадку можливі певні домовленості). в зачёт участнику шел результат лучшего решателя этого кроссворда – но в данном случае возможны определённые договоренности). Окрім цього виробився своєрідний тренінг мозку – складання кросвордів, що збільшує словниковий запас.

 Кінець вісімдесятих ознаменувався сплеском конкурсів розв’язування кросвордів-гігантів, надрукованих у вигляді буклетів. У цих кросвордах я потрапляв у число -1, -2 очка після переможців. З цих конкурсів запам’яталася можливість використання їх з рекламною метою, що має перспективу для створення зацікавленості у можливих спонсорів.  В цей час я вперше познайомився з системою проведення змагань зі складання кросвордів : кожній літері присвоювалася значимість в очках ( від 1 до 10, можна брати й інші інтервали).

 Маючи такий досвід, років 10 проводив заочний чемпіонат України ( за принципом заочних змагань з шашок та шахів). Почали змагання близько 40 учасників ( Ужгород, Львів, Теребовля, Городок, Рівне, Мелітополь, Харків, Харцизьк, Зугрес, Краматорськ, Донецьк…). Одночасно проводилися змагання зі складання кросвордів. Доволі жорсткий регламент та постійний ріст складності кросвордів привів до виродження  чемпіонату. Зараз за подібним сценарієм проходять змагання на сторінках «Украинские кросворды и головоломки», там також є захоплення складністю кросвордів..

  Два рази пощастило виграти річний марафон на сторінках газети  «Кримська світлиця».  Щотижня треба було розв’язати один доволі складний кросворд. Немає бажання брати участь у таких марафонах та проводити їм подібні.

 Паралельно проводив змагання для школярів Зугрес, конкурси на сторінках газет : «Родина», «Харцыские вести», «Криминальный курьер», «Новий день», «Донеччина», «Зірка». В Мелітополі було проведено два очні змагання. Вони практично нічим не відрізнялися від нинішніх змагань «Теленедели».

   Завершальним етапом, на даний час, є участь у чемпіонатах «Теленедели». У першому сезоні став переможцем Донецького півфіналу та учасником фіналу в Києві. Ще один раз зайняв друге місце та також брав участь у фіналі. В цих змаганнях найбільші труднощі виникали при розв’язуванні угорських кросвордів. Невдача у подібному лишила можливості стати чемпіоном України.  Зараз змагання «Теленедели» припинилися. Криза все-таки. У подібних змаганнях не сподобалося відсутність визначення другого та наступних місць. Адже переможець завжди один, інші учасники ніяк не відзначалися.

  В звязку з цим  з’явилося бажання відродити заочні змагання. Які основні засади :

 1. Широко використовувати технічні можливості мобільних телефонів та Інтернету у розповсюдженні завдань та отримання відповідей. Це дозволить оперативно проводити змагання та дещо знизити залежність учасників від джерел інформації.
 2. Два підходи у заліку очок : зі штрафами за неправильні слова або за кількістю відгаданих букв..
 3. Визначення давати не за джерелом, а допускати вільне їх трактування. Спочатку треба здогадатися про що питають, а потім знайти відповідь. Це знизить можливості використання Інтернету при роз взуванні кросвордів..
 4. Мінімізувати використання заохочення призами за перемогу. Спонсорів такі змагання не цікавлять, збирати внески та перерозподіляти їх  на призи … ???
 5. Широко практикувати канадський принцип двомовності кросвордів: частина слів російською а інша українською мовами.

Буду вдячний за доповнення та теми обговорення з проведення змагань кросвордистів. Хтось скаже –  автор сам себе хвалить. Але мета інша – показати компетентність, засновану на особистому досвіді.

АЛЕКС. 

 

   О самих кроссвордах : история возникновения, разновидностях можно прочесть на различных сайтах. Мы у себя хотим создать систему соревнований, в основном для учеников и студентов . При  наличии достаточного количества желающих других категорий – и для них. Поэтому – краткий экскурс о соревнованиях, в которых приходилось участвовать автору и рассуждения о принципах проведения предполагаемых соревнований.  Всё началось в далёком 1977 году. На страницах газеты «Комсомолець Запоріжжя» проводился ежемесячный конкурс решения кроссвордов на украинском языке. Мне удалось стать победителем одного из месяцев. Из этого конкурса для себя я взял два момента : система зачёта ( считаются правильные ответы и вычитается количество неправильных – это требует серьезного отношения к решению и отбивает охоту писать наугад), использование кроссвордов, составленных участниками ( в зачёт участнику шел результат лучшего решателя этого кроссворда – но в данном случае возможны определённые договоренности). Кроме этого выработался своеобразный тренинг мозга – составление кроссвордов, что способствует увеличению словарного запаса.

 Конец восьмидесятых ознаменовался всплеском конкурсов по решению кроссвордов- гигантов, напечатанных в виде буклетов. В этих кроссвордах я попадал в число -1,-2 очка после победителей. Из этих конкурсов запомнилась возможность их использования в рекламных целях, что немаловажно для создания интереса у возможных спонсоров. В это время я впервые познакомился с системой проведения соревнований по составлению кроссвордов : каждой букве присваивалась ценность в очках ( от 1 до 10, можно взять и другие интервалы).

  На основе полученного опыта лет десять проводился заочный чемпионат Украины ( по принципу заочных соревнований по шашкам и шахматам). Начали соревнование около 40 человек ( Ужгород, Львов, Теребовля, Городок, Ровно, Мелитополь, Харьков, Харцызск, Зугрэс, Краматорск, Донецк ..).  Одновременно проводились и соревнования по составлению кроссвордов. Довольно жесткий регламент и постоянное усложнение кроссвордов привело к вырождению чемпионата. Сейчас по сходному сценарию проходят соревнования на страницах «Украинские кроссворды и головоломки», там также просматривается увлечение сложностью.

  Два раза удалось выиграть годичный марафон на страницах газеты «Кримська світлиця». Еженедельно необходимо было решать по одному довольно сложному кроссворды. Не хочется участвовать в таких марафонах и проводить такие же.

  Параллельно проводил соревнования для школьников Зугрэса, конкурсы на страницах газет : «Родина», «Харцызские вести», «Криминальный курьер», «Новий день», «Донеччина», «Зiрка».  В Мелитополе проведены два очных соревнования. Они практически ничем не отличались от нынешних соревнований «Теленедели».

   Завершающим этапом , на данный момент, участие в чемпионатах «Теленедели ». В первом сезоне стал победителем донецкого полуфинала и участником финала в Киеве. Ещё один раз занял второе место и также участвовал в финале. В этих соревнования наибольшую трудность вызвали венгерские кроссворды. Неудача в подобном лишила возможности стать чемпионом Украины.  Сейчас соревнования «Теленедели» прекратились. Кризис однако. В подобных соревнованиях не понравилось отсутствие второго и последующих мест. Ведь победитель только один, а остальные участники никак не отмечались. 

  В с вязи с этим появилось желание возродить былые заочные соревнования.

Какие основные моменты :

 1. Широко использовать технические возможности мобильных телефонов и Интернета в распространении заданий и сборе ответов. Это позволит оперативно проводить соревнования и несколько снизить зависимость участников от источников информации.
 2. Два подхода в зачёте очков : с штрафами за неправильные слова или по количеству отгаданных букв.
 3. Дефиниции давать не по источнику , а допускать вольную их трактовку. Сначала нужно догадаться что спрашивают, а потом найти ответ. Это снизит возможности использования Интернета при решении кроссвордов.
 4. Минимизированное использование премирования за победу. Спонсоров такие соревнования не интересуют, собирать взносы и перераспределять их на призы  ..???
 5. Широко практиковать канадский принцип двуязычных кроссвордов : часть на русском и часть на украинском языках.

Буду благодарен за дополнения и темы обсуждения по проведению соревнований кроссвордистов. Кто-то скажет – автор занимается самовосхвалением.  Но цель другая – показать компетентность, основанную на личном опыте.

  АЛЕКС. 

 

Share

7 Responses to “03 Кросворди-Кроссворды”

 1. Лена пишет:

  Не согласна с 5 – либо на русском, либо на украинском языке.
  По поводу спонсоров – ведь собирать взносы нужно каким-то образом их пересылать? Нужно подумать. До связи.

 2. Алекс пишет:

  Большое спасибо за комментарий. Позже напишу. Алекс.

 3. Keydrick пишет:

  Good to see a teanlt at work. I can’t match that.

 4. Сергей пишет:

  все это хорошо! А вот как насчет очных встреч?Что бы собрались как на настоящеe соревнование, без всяких технических новшеств – только свой ум?

 5. Алекс пишет:

  Добрый день, Сергей! Очные соревнования у нас также проводятся. Но при их проведении необходимо учитывать:
  в один день и время собрать хотя бы 10 человек, вопросы затрат на проезд, вопрос призового фонда. Решить эти проблемы комплексно тяжелее чем провести заочный турнир. Теоретически очный турнир самый объективный. Но опыт участия в 4-х чемпионат Донецкой области и 2-х чемпионатах Украины (чемпионаты по версии “Теленедели”) заставляет несколько сомневаться в этом.
  Наиболее перспективным является проведение очных чемпионатов для небольших регионов: город, район. А идеально для ряда учебных заведений по параллелям. Хотел бы предложить сотрудничество в обсуждении регламента проведения подобных соревнований и проведений самих соревнований. Мой регион – восток Донецкой области : Макеевка, Харцызск, Зугрэс, Шахтерск, Тороез, Снежное, Амвросиевка. А Вы какой регион представляете ?
  С уважением Алекс.

 6. Укрворд пишет:

  Добрий вечір, шановний Алексе!
  Як Ви гадаєте, чи можна буде організувати конкурс укрвордів (укрвордистів), і скільки на це потрібно ресурсів?
  З повагою,
  Михайло

 7. Nasar пишет:

  That’s a sharp way of thniikng about it.

Leave a Reply